logo

porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE

YETERLİ ÜCRET, GÜVENCELİ ÇALIŞMA

Adana Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES)  Başkanı Muzaffer Yüksel, Türkiye’de sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının biriktiğini söyledi.ses_muzaffer_yuksel_2017kasim-1

Türkiye’de Sosyal Hizmetlerde Dönüşüm Çalıştayını gerçekleştirdiklerini ifade eden SES Adana Şube Başkanı Yüksel yazılı açıklamasında, “Sendikamızın örgütlü olduğu işkollarından biri olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmetlerin planlandığı ve sunulduğu sosyal hizmetlerden sorumlu temel kurumdur.

Bakanlığın bünyesinde kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, taşeron, sözleşmeli, ek ders karşılığında, sürekli işçi olarak, 4D işçi kadrosu ile çalışan emekçiler bulunmaktadır.” Dedi.

Yüksel, sosyal hizmet emekçilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar şu şekilde sıraladı:

“–Personel eksikliği sorunu

–Çalışma sürelerinin uzunluğu

–İş yoğunluğu

–Kurum politikalarının çalışanları değersizleştirmesi

–Yetersiz ücret

–Mobing

–Şiddetemaruz kalma riski

–Ortaya çıkması muhtemel şiddeti, ayrıca mobingi önleyecek bir denetim mekanizmasının olmaması

–Hizmet verilen binaların yapılanmasının (oda, salon, bahçe, hol, vb.) sosyal hizmet sunumuna uygun olmaması

–Yemekhane bulunmaması

— Hizmet içi geliştirme eğitimleri, meslek gereklerine uygun çalışma ortamı gibi mesleki anlamda ihtiyaçlarının karşılanmaması

–Mesleki eğitim ile yapılan iş arasında uyum olmaması yani çalışanlara mesleklerine uygun görevler yaptırılmaması.

ASPB farklı istihdam biçimleri üzerinden parçalanmışlığın en net olarak göründüğü kamu alanlarından biridir. Hizmet alımı ile çalışmanın yaygınlaşması, dolayısıyla kamunun giderek güvencesiz çalışanlar eliyle hizmeti sürdürülüyor olması hâlihazırda çok temel bir problem olarak ortada durmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yıllardan beri güvencesiz çalışanların oranı kadrolu çalışanların oranından fazladır.  Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) için alınan sözleşmeli çalışanlar başta olmak üzere sözleşmeli çalışanların arttığı bilinmektedir. Bu ise güvencesiz çalışanların ne kadar yaygınlaştığını ortaya çıkarmaktadır. Nitekim bakanlık da bu durumun farkında olacak ki, hazırladığı Bakanlık raporları ve belgelerinde hizmet alımı ile çalışanların sayılarını paylaşmamakta, hatta hizmet alımı yolu ile çalışanlardan hiç bahsetmemektedir.

Tüm çalışanlar kadroya alınmalı, güvencesiz çalışma kaldırılmalıdır.

Güvencesizlik, sosyal hizmet emekçilerinin üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda hizmet sunumuna da yansımaktadır. Nitekim uzun zamandır sistematik olarak meslek elemanlarının hazırladıkları raporlara müdahale eden yöneticiler; güvencesiz çalışmayı tehdit olarak kullanarak güvencesiz çalışanlara istedikleri biçimlerde rapor yazdırmaya ve mesleki müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu müdahalenin en açık görüldüğü alanlardan biri de sosyal yardımlardır. Sosyal yardımlar için düzenlenen raporlar ve yardımlar için verilen kararlarda idarelerin ve daha üst bürokrasinin istekleri çalışanlar üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır.

Sosyal hizmetlerde yürütülen politikalar meslek gruplarının kendi mesleki katkılarını sunarak ortak bir çalışma yürütmesini pekiştirmekten ve teşvik etmekten çok, meslek grupları arasında çatışmalar oluşmasına neden olacak, hizmeti de ekip hizmeti olmaktan çıkartacak biçimde oluşturulmaktadır. Herkesin her işi yapacağı, mesleki sınırların ortadan kaldırıldığı,  her meslek gurubunun diğer meslek gurubunun alanlarına dahil olmalarının zorlandığı, dahası yapılan tüm işlerin aynılaştırıldığı, büro işlerinde çalışanların ise daha da değersizleştirildiği bir politika izlenmektedir

 Sosyal hizmet emekçileri ağır iş yükü altında ve idarelerin her türlü baskı ve keyfi yaklaşımları altında çalışmaktadır. Liyakat tamamen ortadan kalkmıştır. Alanı bilmeyen idareciler yönetici olarak atanmakta, bu da hem çalışanlarla ilişkilere hem de hizmet planlanmasına yansımaktadır. Görevde yükselmede çok ciddi sorunlar ve keyfilikler yaşanmaktadır. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, atama ve yer değiştirmeler hiç bir kurumda olmayan kurallara bağlanmış, emekçiler ciddi mağduriyetler yaşamaktadır.

Özlük ve ekonomik koşulları ise son derece yetersizdir. Çeşitli biçimlerde tutulan nöbetler karşılığında ise ya ücret alamamakta ya da son derece sınırlı bir ücret almaktadır.”

Etiketler: »

Share
151 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 87