logo

Turnalara Sahip Çıkıldı

turna_brisa-WWF-TurkiyeBrisa ve WWF-Türkiye’nin işbirliğinde, Çukurova Havzası’ndaki turnaların güncel durumunu ortaya koymak ve varlıklarını korumak amacıyla hayata geçirilen “Turnalar Hep Uçsun” projesi, tanıtıldı.

Adana Hilton’da gerçekleştirilen  toplantı Brisa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat, Brisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan ve WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Brisa ve WWF-Türkiye’nin işbirliği ile 2013 yılında turna popülasyonunu koruma ve turnaların güncel durumunu ortaya koyma amacıyla Çukurova Deltası’nda başlatılan “Turnalar Hep Uçsun” projesi, 2015 yılında da alan çalışmalarıyla devam ediyor. Türkiye’de bir kışlama alanında yapılan en kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyan projenin detaylarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşan Brisa ve WWF-Türkiye, bu kez tanıtımı Adana’da yaptı.

Brisa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat, Brisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan ve WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem’in katılımlarıyla gerçekleşen basın toplantısında sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik konularına dikkat çekilerek, projenin detayları paylaşıldı.

Çukurova Deltası, Türkiye üzerinden göç eden turnaların kışı geçirmek için uğradığı en önemli duraklardan biri olma özelliğine sahip. Lagünler, turna sürüleri için geniş ve güvenli geceleme alanları sunarken, tarım alanları ise göç sırasında ihtiyaç duyulan besin kaynaklarını sağlıyor. Turnalara yönelik tehditlerin başında, türün uyuma ve dinlenme için kullandığı yerlerde otlatma yapılması, balıkçılık, su rejimine müdahale edilmesi ve yasa dışı avcılık gibi faaliyetler geliyor.TurnalarJepUcsun02

Levent Akpulat: “Turna türü hem Türk hem Japon kültüründe çok değerli”

“Hem Türk hem de Japon kültüründe uzun ömür, iyi şans, refah ve umudu simgeleyen ve önemli bir yere sahip olan ‘Turna’, bu projenin temelini oluşturduğu gibi, aynı zamanda Sabancı Holding ile Bridgestone Corporation arasındaki ortaklığın da sembolü haline geldi” diyerek Brisa’nın “Turnalar Hep Uçsun” projesine özel bir anlam yüklediğine dikkat çeken Brisa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat, aynı zamanda Brisa’nın iş alanını ve iş süreçlerinde elde ettiği başarılı sonuçları da basın mensuplarıyla paylaştı.

Brisa’nın sürdürülebilirlik yolculuğunu ve değerlerini vurgulayan Brisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan ise, “Brisa’nın sürdürülebilirlik yaklaşımını “çevresel, toplumsal ve ekonomik” olarak 3 temel boyutta ele alıyoruz. Vizyonumuz; yolculuğun geleceğini tasarlamak. Misyonumuz ise sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak. Kurumumuzun temellerini gösteren 6 değerimizden biri de sürdürülebilirlik. Tedarikçilerimizden iş ortaklarımıza ve müşterilerimize kadar uzanan zincir içerisinde tüm ürün ve hizmetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirgemek için işbirliği yapıyoruz. Üretim aşamasında sürdürülebilirlik kavramının gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla önemli sonuçlara imza atıyoruz. Üretim teknolojilerinde sağlanacak iyileştirmelerin doğal kaynak kullanımı ve kimyasalların etkilerinin düşürülmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğu bilinciyle ilgili konularda birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem ise şöyle konuştu:

“Kuşlar ekosistemlerin sağlığı hakkında bize önemli bilgiler verir. Onların varlığı ve zenginliği, yaşadıkları doğal alanların iyi durumda olmasının göstergesidir. Yaşadığı alanda bir sorun varsa o ortamı ilk kuşlar terk ederler. Bu anlamda turnanın dünya genelinde birey sayısı oldukça fazlayken Türkiye’de tehlike altında olması hepimize önemli bir mesaj. Üreme alanlarına göç edip, yuva kurmadan önce güçlerini topladıkları, bol bol beslendikleri, dinlendikleri Cukurova gibi kışlama alanları turnalar için çok önemli. Çünkü ülkemizdeki turnaların yüzde 95’i burada kışlıyor.

Projenin ilk yılında türün alandaki popülasyonu ve davranışlarının yanı sıra ona yönelik tehditleri araştırdık ve gerekli önlemler konusunda yetkililerle ve yöre halkı ile görüşmeler yaptık. Bu çalışmayla Delta’da kışlayan turna sayısının 10 bin olduğunu tespit ettik. Bu rakam tahminlerin üstünde olmakla beraber aslında Çukurova Deltası’nın potansiyelinin çok altında. Arazi çalışmamızla turna hakkında edindiğimiz bir yeni bilgi de günün doğmasıyla birlikte geceleme alanlarından havalanan turnaların pamuk, yer fıstığı, mısır ve buğday tarlalarında hasat sonrası kalan tohum ve yumrularla beslenmeleri. Bu da turnaların alandaki davranışlarıyla tarımsal faaliyetler arasında yakın ilişki olduğunu gösteriyor.

Tür koruma çalışmaları uzun zaman ve istikrar ister. O nedenle Brisa işbirliğinde başladığımız bu proje ile yapacak çok iş, gidecek daha çok yolumuz var. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz”

TURNALAR HAKKINDA BİLGİLER

• Turna (Grus grus) iri, uzun bacaklı, uzun boyunlu, kısa kuyruklu, sürücül kuşlardır. Genellikle sazlık bölgelerde yaşarlar. Tohumlar, meyveler ve küçük hayvanlarla beslenirler. Kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye olmak üzere; kuzey–güney doğrultusunda göç eden Turnalar üreme döneminde genel olarak su aynası ve sazlık içeren orman içi sazlı göller, geniş sazlıklar, pirinç tarlaları gibi sulak alanlarda üremektedir.turnalar_

• Turna ülkemizde hem üreyen, hem geçiş yapan hem de kışlayan bir türdür ve nesli tehlike altındadır.

• Turnalar göçmen kuşlardır. Sayıları bilinmeyen, tahminen 100 bin civarında olan bir topluluk, Karadeniz’in kuzeyinden Türkiye üzerinden İsrail ve Nil Vadisi’ne inerler. Bu kuşların kullandığı ana göç yolu, Kırım’dan Orta Karadeniz kıyılarına, oradan da Doğu Akdeniz kıyılarına uzanır. Bu topluluğun bir kısmı düzenli olarak Adana’daki Akyatan Lagünü ve Yumurtalık Lagünlerinde kışlar. Bu kuşlar ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95’ini oluşturur.

• Türün kışladığı önemli alanlar arasında Çukurova Deltası’nda Yumurtalık, Ağyatan, Akyatan Lagünleri, Tuzla Gölü ve bunlara ek olarak Göksu Deltası, Sultansazlığı, Ereğli ve Karapınar Ovası ön plana çıkmaktadır.

Share
625 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 85