logo

TÜRKİYE’DE 160 BİN BAZ İSTASYONU VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye genelindeki baz istasyonu sayısının 160 bin civarında olduğunu söyledi. Bakan Arslan, TV ve radyo yayını yapan medya hizmet sağlayıcılarının ise 1132 adet olduğunu bildirdi.baz_istasyonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, insan ve çevre sağlığını ciddi manada tehdit ettiği bizzat Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan baz istasyonları sorununu TBMM gündemine taşıdı. Gürer, konuyla ilgili olarak Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi sundu.

MADEM TEHLİKELİ İSE NEDEN ÖNLEM ALINMIYOR?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde Başbakan Binali Yıldırım’ın Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi inşaatında yaptığı inceleme esnasında “Bu bölgede görüntü kirliliğine neden olan ve sağlığa zarar veren çelik antenleri kaldıracağız” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, “Bu bağlamda ülkemizde risk yaratan benzer kaç adet anten ve baz istasyonu mevcuttur? Tehlikeli olduğu bilindiğine göre neden bugüne kadar bu konuda bir çalışma yapılmamıştır? Ülke genelinde benzer verici ve istasyonların tehdidi altında nüfus ne kadardır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi. 

ANTENLER KULEYE TAŞINACAK

Gürer’in Başbakan Yıldırım’a yönelttiği soru önergesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yanıtlandı. Bakan Arslan, Karasal sayısal yayıncılığa alt yapı oluşturacak Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin inşaat çalışmalarının bu yılsonu itibariyle tamamlanacağını belirterek, görüntü kirliliği yaratan antenlerin yeni yapılacak kuleye taşınacağını açıkladı. 

YETKİ BTK’DA 

İlgili kanun maddesine göre Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve elektronik haberleşme şebeke ve altyapılarının tesis ve işletilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma planlamasını ve tahsisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca yapıldığını belirten Bakan Arslan, tahsis edilen bu frekansların televizyon ve radyo konusundaki planlamasını ve yayın lisansı işlemlerinin ise RTÜK tarafından yürütüldüğünü bildirdi. 

BAZ İSTASYONU DİKİLECEK YERİ ÖZEL FİRMA BELİRLİYOR

Baz istasyonlarının mobil haberleşme hizmeti sunmak üzere 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulduğunu belirten Bakan Arslan, Bu işletmecilerin işlem yaptıkları frekanslar farklı olduğundan istasyonların kurulacakları noktaların işletmecilerin planlanması ile belirlendiğini ifade etti. 

“Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te işletmecilere tesis paylaşımı yükümlülüğünün getirildiğini ifade eden Bakan Arslan, “Başta baz istasyonları olmak üzere Radyo ve TV vericileri, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “(4) Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip kurulur ve faaliyete geçirilir”, hükmüne istinaden hazırlanarak 21.04.2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde kurulmakta ve işletilmektedir” dedi. 

Bakan Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nın yayımladığı yönetmelik uluslararası iyonlaştırmayan radyasyondan koruma komisyonunun (ICNIRP) belirlemiş olduğu limit değerler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmış olup, söz konusu limit değerler tüm dünyada yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler ışığında belirlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde kabul edilen limit değerler, uzun bilimsel çalışmalar neticesinde kabul edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Japonya gibi pek çok gelişmiş ülke tarafından uygulanmakta olan değerlerdir. Bahse konu yönetmeliklerin yayımı sırasında uluslararası kuruluşların yapmış olduğu çalışma sonuçları dikkate alınmıştır.

Nitekim ICNIRP’nin önermiş olduğu değerlerin 3/4’ü ülkemizde ortam için kabul edilmiş olup, bununla birlikte ihtiyati tedbir açısından cihaz başına ortamın 2/9’u uygulanmaktadır. Öte yandan, BTK verilerine göre, 160.000 civarında baz istasyonu, RTÜK verilerine göre de, karasal ortamda ulusal, bölgesel veya yerel olarak televizyon ve radyo yayım yapan 1132 adet medya hizmet sağlayıcı kuruluş bulanmaktadır. Söz konusu baz istasyonları ile Radyo ve TV vericilerine yönetmelik çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmektedir.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Baz istasyonları  sayısı 160 binlere ulaşmış bu bağlamda bilim insanlarının farklı görüşleri, kamuoyuna yansıyan kuruluş yeri ve etkisi ile ilgili değerlendirmeler değişkenlik gösteriyor.  Baz istasyonlarının çevre ve insan üzerinde etkisi dikkatle takip gerektiriyor. Özellikle yer seçimi konusunda takip şart. Sayısal verilere göre denetim sağlanmalı. Teknoloji kullanımının bir bedeli var yerine bu bağlamda bilimsel veriler ve kriterler ile sürekli izleme ve takip sağlanarak olası olumsuzluklar önceden giderilmelidir. Baz istasyonları kurulurken şu anki çalışma ortamları çok dikkatli şekilde kontrol edilmelidir. Tüm firmalar insan sağlığını göz önünde bulundurarak en az miktarda etkilenmelerini sağlamayı amaçlamalıdır. Bu sebeple baz istasyonu kurulmadan önce birçok hesaplama yapılmalı ve insanların 1. derece etki alanı dışında kalmaları sağlanmalıdır. dedi.

Etiketler: » »
Share
175 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 85