logo

izmir escort istanbul escort atakoy escort porno izle

bursa escort denizli escort bayan bursa escort bayan gaziantep escort bayan escort bayan istanbul escort bayan atasehir escort izmir escort bayan istanbul escort

TORBA YASA MEMNUN ETMEDİ

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, 25 Temmuz 2018 tarihinde T.B.M.M’de kabul edilen torba yasada sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ilgilendiren fiili hizmet süresi(yıprana payı) ve hekimlerin emeklilik maaşlarında değişikliklerin kabul edildiğini, ancak torba yasanın SES’i memnun etmediğini açıkladı.muzaffer_yuksel

Yüksel yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Gece gündüz demeden günün 24 saati sağlık ve sosyal hizmet sunumunu gerçekleştiren emekçilerin temel taleplerinin başında yer alan; Fiili hizmet süresi zammı(yıpranma payı) çalışırken ve emeklilikte insan onuruna yakışır ücret taleplerini kararlı ve ısrarlı bir şekilde savunduk. Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele edeceğimizi kararlılıkla ifade ettik. Daha öncede seçimler süreçlerinde bu taleplerimiz hükümet ve yandaş sendikalar tarafından sürekli sulandırılıp ve gerçekleşmeyen vaatlere dönüştürme çabasına girilse de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini taleplerinden ve talepleri için mücadeleden vazgeçirmemiştir. Bugün hiçbir sağlık ve sosyal hizmet emekçisini memnun etmeyen büyük ümitler verilen fiili hizmet süresi zammı, emeklilik ücretlerine zam yapılması torba yasayla kabul edilmiştir. Torba yasada yer alan düzenlemeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamamaktadır. Torba Yasada düzenlemeler: Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile ilgili kabul edilen yasaya göre; Sadece 1219 sayılı yasa kapsamına giren sağlık mesleklerini (tabip, diş tabip, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru vs)kapsamaktadır. Bu kapsama girenlere de yalnız yılda 60 gün fiili hizmet süresi verilmiştir birçok meslek guruplarına bir yıl 60- 180 gün arası fiili hizmet süresi zammı verilirken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin de ayırım yapılmıştır sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir Sosyal hizmetleri sınıfını teknik hizmetleri sınıfını teknik hizmetleri sınıfını genel idare hizmetler sınıfını yardımcı hizmetler sınıfını kapsamamakta faydalanmıyor

• Geçmiş çalışma sürelerini de emekli olanları kapsamamaktadır.

• faydalanabilecekler de ancak Her yıla 60 gün sınırlaması getirilmiştir. Ve fiili çalışma süresini kapsamaktadır.

• Özellikli birim ayrımı bulunmamaktadır. Bizim isteklerimiz nelerdi; 10 yılı aşkındır yoğun olarak dillendirdiğimiz ve 2014 yılında sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak bir yasa tasarısına dönüşen talebimiz nettir.

• Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsamalıydı. (sağlık hizmetleri sınıfı, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, sosyal hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idare hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı)

• Geçmiş çalışma sürelerini kapsamalıydı emekli olanlar da faydalanmalıydı

• Fiili hizmet süresinin de çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini istemekteydik ( sağlık ve sosyal hizmeti verilen iş yerlerin de : 1- yoğun bakım acil ameliyathane iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis tedavi vs çalışan sağlık personeline her yıla 180 gün 2-vardiya nöbet icap fazla çalışma yaptırılan sağlık personeline her yıla 150 gün 3- vardiya icap nöbet fazla mesai yapan yoğun bakım ameliyathane acil iyonlaştırıcı radyasyon çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personele her yıla 90 gün , 4- sağlık personeline her yıla 120 gün , 5.diğer hizmet sınıfına her yıl için 60 gün ve fiili hizmetten yararlanmasıydı “fiilen çalışma şartının” kaldırılmasını talep etmiştik Bu haklarımızı almak için mücadeleye devam edeceğiz

. Sağlık ve sosyal hizmet ağır ve tehlikeli işler den sayılmalıdır sağlık çalışanları hepatıt B hepatit C AIDS Kırım Kongo kanamalı ateşi mers gibi bulaşıcı hastalıklar radyasyon ısı anestezik gazlar antiseptıkler kimyasallar virüsler bakteriler karşı karşıya çalışma ortamı uzun nöbetler çalışmalar hasta ve hasta yakını şiddeti vs iş riskleri fiili hizmet tazminatının hakkımız olduğunu göstermektedir yapılan iş bu kadar riskli olmasına rağmen verilen bir yıla 60 gün fiili hizmet süresi zammı kimseyi memnun etmemiştir adı üzerin de fiilen çalışılmayan senelik izin hafta sonu izinleri de çıkarıldığı zaman bu yasadan faydalananların da bir avantajı olmayacaktır az da olsa bu yasayla sağlıkta çalışma barışı yine bozulacaktır 2- kabul edilen bu yasa ile sadece hekimlere yönelik emeklilik maaşların da artış olacaktır. Emekli sandığın dan emekli olan Uzman tabip ve diş tabiplerine ilgili mevzuata göre 17 000 ek gösterge karşılığı 2000 tl uzman olmayan tabip ve diş tabiplerine 13 000 gösterge karşılığı 1533 tl 001.0.2019 tarihin den itibaren emekli aylıklarına ek yapılacak ancak SSK ve BAG- KUR emeklileri bundan faydalanamıyor 657 den emekli olanların dan da sosyal güvenlik destek primi ödemek şartıyla çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna( emekli olmuş özel muayene veya özel bir hastane bir işyerin de vs çalışanlar )tabi çalışanlar bundan faydalanamazlar makam tazminatı alarak emekli olanlar 2008 yılın dan sonra işe başlayan hekimler de faydalanamıyor yani verdiğim yeter emeklisin çalışma evinde otur denmekte. Diğer meslek guruplarının sanki emeklilik ücretleri yeterliymiş gibi bir düzenleme yapılmamıştır oysa açlık sınırın da maaş almaktalar en azından yoksulluk sınırına çıkarılmalı insanca yaşayacak bir ücret sağlanmalıydı Bu yaklaşım, emekçiler arasında ayrıma neden olacaktadır. Çalışma barışını zedeleyen bu yasanın sakıncalar doğuracağı aşikardır. Bizim önerimiz: Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen performans uygulamasından vazgeçilmelidir. Emekçiler arasında ayrımcılık yaratmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ödenen sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. 3. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinin( Sağlık Turizmi) döner sermaye gelirlerinin yarısının hekimler ve diş hekimlerine dağıtılacaktır. Sendikamız sağlık turizmi anlayışına karşı çıkmaktadır. Çünkü bir ülkede bulunan tüm insanlar (göçmen, turist, vatandaş) aynı sağlık hizmetlerinden faydalanmalıdır. Bu tür ayrımlar sağlık hizmetlerinin bütünlük ilkesini bozmaktadır. Gelirden kaynaklı dağıtılacak ek ödemelerin tüm emekçileri kapsayacak şekilde dağıtılması gerekir. Tüm mücadelemize rağmen bu yasalar TBMM de kabul edilmiştir bu kabul edilen yasa ile sağlık hizmeti sunanlar arasın da ayırım yapılmış ekip hizmetini bozulacaktır sağlık emekçilerini fazla çalışmaya performanssa zorlayacaktır nitelikli ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amaç olmalıdır Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini bu yasalar memnun etmemiştir seçim öncesi vaat edilen emekçilerin hakkı olan 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme en kısa zaman da yasalaştırılmalı bun da eşitsizliklere meydan verilmemelidir Son günler de yaşadığımız sağlıkta şiddetin de artık siyasi iktidarın gündeminde olması ve buna ilişkin çözümler üretmesini ve yine sağlık emek ve meslek örgütlerinin hazırlayıp mecliste grubu bulunan partilere ilettiği şiddet yasa tasarısı önerimizin bir an önce ele alınarak zaman geçirmeden yasalaştırılmalıdır. Bu talepler tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin hakkıdır. Geçmişten bu güne bu haklı talepler için birlikte mücadele yürüttük. Birlikte haklarımızı kazandık. Kazanılanlar birilerinin lütfu değil mücadelemizin sonucunda elde edilmiş haklardır. Hep birlikte bu haklı taleplerimiz için mücadeleye devam edeceğiz Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Etiketler: »

Share
351 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort

şişli escort