logo

izmir escort istanbul escort atakoy escort porno izle

bursa escort denizli escort bayan bursa escort bayan gaziantep escort bayan escort bayan istanbul escort bayan atasehir escort izmir escort bayan istanbul escort

TMMOB AKP’nin önündeki en büyük engellerden biri

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP’nin  TMMOB Yasası değişikliğine karşı söz söylemek üzere 14 şubat’ta Ankara’da buluşaçaklarını açıkladı.

AKP’nin TMMOB’nin kuruluş yasası olan “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”nda değişiklik yapmak için çok niyetli olduğuna dikkat çeken Soğancı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan, KHK’lerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün oluşturulması ile devam eden, mesleğimiz ve meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan çok sayıda yönetmeliklerle sürdürülen, gece yarısı operasyonu ile 3194 Sayılı Yasa’ya ekleme yapılması ile devam eden süreçte şimdi AKP’nin yeni bir projesi gündemde.

Bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının ve onların örgütü TMMOB’nin asla talebi olmayan bu yasa değişikliği ile aslında AKP; bir türlü arka bahçesi yapamadığı, diz çöktürüp biat ettiremediği TMMOB ve Odalarını şimdi parçalayarak, dağıtmak, sesimizi kesmek istiyor.

Herkes biliyor: Örgütümüz TMMOB AKP’nin önündeki en büyük engellerden biri.

Çünkü TMMOB ve Odaları; AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı duruyor, “kentsel dönüşüm” adını verdikleri “rantsal dönüşüme” karşı çıkıyor.

Çünkü TMMOB ve Odaları; yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde duruyor.

Çünkü TMMOB ve Odaları; neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ediyor.

Çünkü TMMOB ve Odaları; hukuksal girişimlerle, AKP’nin rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana “dur” diyor.

Çünkü TMMOB ve Odaları taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, direnen işçilerle kamu çalışanları ile bir arada oluyor.

AKP, Örgütümüzü yok edebileceğini zannediyorsa yanılıyor…

Çünkü TMMOB, bu ülkenin taşına, toprağına işlendi.
Çünkü TMMOB, bu ülkede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek.
Çünkü TMMOB, bir avuç kömür için bir ömür veren maden işçisi demek.

Çünkü TMMOB, bu ülkenin aydınlık yüzü demek.

Biz bu ülkeyi, gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı, aydınlığa taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. “Padişahım çok yaşa” diyenlerle asla saf tutmayacağız.

TMMOB’yi parçalamak, etkisizleştirmek isteyenler unutmasınlar ki; TMMOB her yerde. Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmakta kararlı olan TMMOB her yerde…

AKP’nin rant projeleri önünde engel olarak gördüğü örgütümüzü parçalayıp, işlevsizleştirme projesine karşı uzun zamandır hep birlikte yoğun bir mücadele yürüttük.

Şimdi sürdürdüğümüz bu mücadeleyi daha da büyütme zamanı.
Şimdi örgütümüzün etkisizleştirilmesine, parçalanmasına, AKP’nin arka bahçesi haline getirilmek istenmesine karşı sözümüzü daha gür söyleme zamanı.
Şimdi TMMOB’nin gücünü herkese gösterme zamanı.
Şimdi Türkiye’nin dört bir yanından 9 Şubat’ta başlatacağımız yürüyüşte her durakta bir kez daha “kral çıplak” deme zamanı.
Şimdi yürüyüş kollarımızla 14 Şubat’ta Ankara’da Olağanüstü Genel Kurulumuzda buluşarak AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeyi sürdüreceğimizi, örgütümüzü savunacağımızı bir kez daha belirtme zamanı.
Şimdi 14 Şubat’ta sözümüzü sokakta söyleme zamanı.

14 Şubat Ankara buluşmamızı, sadece TMMOB delegeleri ile değil, bağlı bütün odalarımızın delegeleri, Oda-Şube-Temsilcilik Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu üyeleri, TMMOB’nin savrulmasına, diz çökmesine asla izin vermeyen örgütlü üyelerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. O gün şüphesiz bizimle birlikte TMMOB’yi her ortamda savunan, demokrasi mücadelesi içerisinde yan yana durduğumuz emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, demokrasi güçleri ile içinde yer aldığımız platfomların temsilcileri de olacak.

9 Şubat’ta ülkemizin dört bir yanından yola çıkıyoruz.
14 Şubat’ta saat 10.00’da Ankara’da Olağanüstü Genel Kurulumuzda buluşuyoruz.
14 Şubat’ta saat 14.00’de sözümüzü sokakta söylüyoruz.”

Share
267 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort

şişli escort