logo

TMMOB 60 Yıllık Çınar!

kavi_cgc_TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi, TMMOB’un bu ülkenin bir nefes alma-verme alanı olduğunu,  bu ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir mevzisi olduğunu söyledi. Kavi,” TMMOB, kendi meslek alanları ile ilgili ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri ile sergilemeye çalışmakta; emekten, demokrasiden yana olanlarla ortak mücadele etmektedir.” dedi.

“TMMOB 60. yılında da onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna devam ediyor.” diyen Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde TMMOB’a bağlı oda başkan ve yöneticileri ile düzenlediği basın toplantısında, 60 yıllık serüvende örgüt için büyük emek harcayan, şimdi aramızda olmayan tüm değerleri ve kurucu başkan Teoman Öztürk’ü sevgi ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Hasan Emir Kavi, TMMOB ve bağlı Odalarının, 60. yılında da aklın ve bilimin yol göstericiliğinde emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana bütünlük içindeki çalışmalarına, önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen kararlılıkla devam ettiği belirtti ve şöyle konuştu:

“TMMOB geçmişte olduğu gibi 60. yılında da “ülkede barış, dünyada barış” anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya ve emperyalizmin yeni stratejileri karşısında bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye devam etmektedir.

TMMOB, 60. yılında da mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarının çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığı gerçeğini ifade etmektedir. Bu ifade gereği, TMMOB, kendi meslek alanları ile ilgili olarak ülkemizdeki siyasal sistemi tüm yönleri ile sergilemeye çalışmakta; emekten, demokrasiden yana olanlarla ortak mücadele etmektedir.

TMMOB demokrasiyi; halkın kendi siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerini belirlemek için, iradesinin özgürce ifadesine; kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam katılımına dayandığı temelinde, insana saygı ve hukukun üstünlüğü olarak tanımlayan uluslararası belgeler kapsamında ve sorunun sınıflar arası ilişkiler temelinde ele alınması gerekliliği çerçevesinde değerlendirmektedir. TMMOB 60. yılında da bağımsızlık, demokrasi, barış ve insan hakları talepleri doğrultusunda çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. TMMOB bu çalışmalarında gücünü sadece bağlı odalarından ve odalarının örgütlü üyesinden almaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları geçmişinde olduğu gibi 60. yılında da meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak görmektedir. Dünya çapında emperyalist saldırının açık ifadesi olan küreselleşme olgusunun, tüm emekçilerin ve demokrasi yanlılarının üzerine gerek ideolojik saldırı olarak gerekse de yaptırımlar şeklinde kâbus olarak çökmesine karşı duruş, meslek alanlarımız ile ilgili ülke gerçeklerinin ortaya konulması, sorunların nedenlerinin belirtilmesi ve çözümlerine yönelik tespitlerde bulunulması, bunu emek ve demokrasi güçleri ile paylaşmanın koşullarının yaratılması, 60. yılımızda da sürdürülmektedir.

TMMOB, 60. yılında da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için, söylemini “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde oluşturarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. TMMOB “Kadın, erkek omuz omuza yaşamın her alanında” sözü ile “Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü” sözünü 60. yılında da yüksek sesle söylemeye devam etmektedir.

TMMOB 60. yılında da; meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın tüm anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya, bunları deşifre etmeye, her türlü saldırı karşısında dik durmaya devam etmektedir.kavi_tmmob_cgc_basin

60. yılında da, TMMOB, geçmişte olduğu gibi taraftır. TMMOB, bu toplumu kim çatışma ortamına sürüklüyorsa; kim şiddet ve baskı politikalarında ısrar ediyorsa; kim çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getirilmesinden kaçınıyorsa; kim iç ve dış politikada gerilim yaratmaktan medet umuyorsa; kim demokratikleşmeyi AB ile pazarlık sınırında tutup, hak arama mücadelesini anti-demokratik yöntemlerle engelliyorsa onlara karşı taraftır. TMMOB, kim karşısındakinin kimliğine, kültürüne, inancına saygı gösteriyorsa; kim “Kürt sorunu” dâhil, ülkenin sorunlarına özgürlük ve demokrasi zemininde çözüm arıyorsa onlardan yana taraftır.

TMMOB 60. yılında da; karanlığa karşı aydınlığa; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük ve demokrasiye; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşama; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliğe, emekçi sınıfların haklar mücadelesine, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele taleplerine sahip çıkmaktadır. TMMOB, 60. yılında da; eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunmakta, korkmadan, sinmeden, geri adım atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmakta, inisiyatif kullanmakta ve mücadele etmektedir.

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla üyenin TMMOB’ye ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi için de, TMMOB’nin odalarına, odaların şubelerine, şubelerin de örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. TMMOB 60. yılında da bu ihtiyacın gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

Herkes bilsin:kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Mümkün”dür, bizim yolumuz budur. Yüreği insan sevgisiyle dolu TMMOB örgütlülüğünü, hiçbir güç bu yoldan geri döndürememiştir ve 60. yılında da döndüremeyecektir.”

60 YIL ETKİNLİKLERİ

Kavi, TMMOB’un 60.yılı nedeniyle Adana’da çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini, 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Teberik’in konuşmacı olarak katılacağı “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu bir panel, 20 Ekim’de Yönetmenliğini Eylem Şen’in yaptığı Suriye’deki  göçün konu edildiği  “ASFUR BELGESELİ” gösteriminin Seyhan Kültür Merkezi’nde ve 21 Ekim Salı günü TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katılacağını “Teoman Öztürk Belgeseli ve TMMOB 60. Yıl Formu” yapılacağını sözlerine ekledi.

Share
290 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 86