logo

Tekin Meclis Araştırması İstedi

CHP Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, adalet çalışanların sorunlarının ayrıntılı incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi.

Gürsel Tekin, TBMM Başkanlığı’na verdiği dilekçesinde, adalet sistemi emekçilerinin yaşadıkları sorunların defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen gerekli adımların atılmadığını ve sorunlarının çözümsüz bırakıldığını savundu. Tekin, adalet çalışanlarının sorunlarının detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla anayasanın 98.inci, içtüzüğünün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını istedi. Tekin şöyle dedi:

“Türkiye’de adalet mekanizmasının sadece hâkim ve savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Adalet sisteminin emekçileri olan zabıt kâtipleri, mübaşirler, yazı işleri müdürleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma koşulları gittikçe kötüleşmektedir. Demokrasinin özümsendiği rejimlerin vazgeçilmezi olan yargı bağımsızlığının dahi tartışılabilir hale geldiği günümüz Türkiye’sinin adalet sistemi, çözümsüz bırakılan sorunlar sebebiyle tabir-i caizse kangren hale getirilmiştir.

Hükümetin siyasi gündemine göre, kısa vadeli ve alt yapısı kurgulanmadan meclisten geçirilen yargı paketlerinin hiçbiri adalet çalışanlarının taleplerini dikkate almamıştır. Adalet çalışanlarının özlük haklarına yönelik sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Personel yetersizliği

Fazla mesai ödemelerindeki eşitsizlik

Zabit kâtiplerinin kadro ve görev tanımı

Adalet Bakanlığı müdürlerinin ek gösterge düzenlemeleri

Mübaşirlerin görev tanımı ve memuriyet sınıfı

Yargılanma usulleri

Keşif harçları ödemelerindeki eşitsizlik

Yıpranma payı ödemeleri

4/C personeli kadroları ve görev tanımı

Adli emanet memurları görev tanımı

Adalet mekanizmalarının içinde bulunduğu bu çıkmazlar, sıklıkla karşımıza çıkan hak ihlallerini açıklar niteliktedir. Yukarıda kısaca özetlediğimiz durum, Türkiye hukuk sisteminin adaleti olmadığını kanıtlamaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye hukuk sistemini işlev göremez hale getiren bürokrasinin demir kafesinden kurtulması, çalışanların haklarını koruyacak şekilde gerekli politikaların ivedilikle oluşturulması için bu araştırma önergesinin kabulü büyük önem taşımaktadır.”

Share
272 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 85