logo

Sorunlar Adanalılık Bilinciyle Çözülebilmeli

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2015 yılında yapılacak Adana 3. Kent Sorunları Sempozyumu hazırlıkları sürüyor. Sempozyum yürütme kurulu üyeleri Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ı ziyaret ederek destek istedi.

Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi Kurul üyeleri ile Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvan’i ziyaretinde, sempozyum öncesinde “Adana Kent Forumları” ve“Adana Gerçeği” konulu ödüllü  fotoğraf  yarışması da düzenleneceğinibelirterek,”Adana’ya taraf olan tüm yetkili, ilgili, duyarlı kişi ve kurumları Adana Kent Sorunları Sempozyumuna destek vermeye, Adana’nın geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.” dedi.

Kavi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB); yaşam alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma politikalarına karşı insandan, toplumdan, doğadan, bilimden, demokrasiden yana “Yaşanabilir Bir Adana Nasıl Mümkündür!…” ana temalı Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun üçüncüsünü düzenlediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Kentlerimiz; eşitsizliğin giderek daha da belirginleştiği ve evlerimizin, meydanlarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı bir süreci yaşamaktadır.

Adana özellikle; Yeşil alanların giderek azaldığı, buna rağmen 5 Ocak Stadının yerine AVM yapılmak istenmesi ve nehir kenarındaki alanların tahribinin planlandığı, Kentsel Dönüşüm Master Planı, Çukurova Sanayi Master Planı ve Ulaşım Master Planının henüz yapılmadığı, İmar Planlarında sorunların yaşandığı, sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmanın arttığı, Mevcut alt yapının yetersiz kaldığı, Kentsel Dönüşüm süreci ile birlikte bu sıkıntıların daha da artacağı, Ucu devam etmeyen bulvarların bulunduğu, Kamu binalarının yetersiz kaldığı, pek çoğunun kent merkezinde toplandığı, Suriye’de başlayan ve halen devam etmekte olan iç savaş sebebi ile Adana’ya sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin temel yaşam ihtiyaçlarının bile giderilmediği, çatışma riskinin giderek arttığı, Şehrin ve bölgenin cazibesini kaybettiği, işsizliğin arttığı, nüfus büyüklüğünde altıncı, eğitimde ellinci sıralara gerilendiği pek çok acil ve ciddi sorunla karşı karşıyadır.

Düzenlenecek Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nda; Etkin, Özerk ve Demokratik Kent Yönetimi Kolektif İhtiyaçlara Yönelik Erişilebilir, Nitelikli Kamusal Hizmet Sunumu ve Altyapı, Entegre, Verimli ve Kamusal Bir Ulaşım Politikası, Güvenceli Bir Yaşam İçin Afet ve Risk Yönetimleri, Doğal Çevrenin ve Yaşamın Korunması ve Geliştirilmesi, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi, Kamusal Bir Kent Kimliğinin İnşası, Çağdaş, Bütüncül, Bilimsel ve Kamu Yararı Odaklı Kent ve Bölge Planlaması, Üretim, İstihdam ve Emekten Yana Sosyal Politikaların Geliştirilmesi, Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama ve Barınma Hakkı, Güvenilir Gıdaya Erişim Hakkı, Bilimsel Nitelikli Eğitim Hakkı, Örgütlenme, Katılım ve Kent Hukuku, Cinsiyet Eşitliği, Dezavantajlı Grupların Kentsel Yaşama Eşit ve Tam Katılımı

başlıkları tartışmaya açılarak Adana’nın geleceği için bu politikaların gerçekçi bir zeminde nasıl buluşturulabileceğine dair yöntem ve araçlar ortaya konulacaktır.”

SORUNLARA ADANALILIK BİLİNCİ

Kent Sorunları Sempozyumunun esas amaç, Adananın sorunlarını Adanalılık-kentlilik bilinciyle çözebilmek olup bu anlayışın bir parçası olarak hazırlık sürecinde “Adana Kent Forumları” ve“Adana Gerçeği” konulu ödüllü  fotoğraf  yarışması da düzenlenecektir.

Adana’ya taraf olan tüm yetkili, ilgili, duyarlı kişi ve kurumları Adana Kent Sorunları Sempozyumuna destek vermeye, Adana’nın geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da kentin sorunlarının işbirliği ile çözülebileceğini, bu konuda oda olarak her türlü desteğe ve katkıya hazır olduklarını söyledi.

Share
283 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 86