logo

“İmar sorunu Adana’yı kilitliyor”

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Nazım Biçer, imar, ulaşım ve altyapının Adana’nın temel sorunu olmaya devam ettiğini açıkladı.

Çarpık kentleşmeyi sorun olmaktan çıkaracak adımların ne yazık ki bir türlü atılamadığını belirten Biçer, Adana’da imar konularında yaşanan sorunlara sürekli yenilerinin eklendiğini ve bu durumun kentte ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Biçer, “İmar planlarında, bütünsellikten uzak ve sağlıklı bir değerlendirmeye dayanmadan yapılan değişiklikler itirazlara neden oluyor. İtirazlara dayanan mahkeme kararları da itirazın yapıldığı bölgeyi etkileyerek kilitlenme yaratıyor” dedi.
“SORUNLAR DERİNLEŞİYOR”
Biçer, yazılı açıklamasında, belediye meclislerinin gündeminin büyük bölümünü itirazların oluşturduğunu, her kabul edilen itirazın planın yeniden yapılmasını zorunlu kıldığını, bu nedenle kilitlenme sürecinin uzadığını, planın kullanılamaz hale gelerek sorunların derinleştiğini vurguladı. Biçer, “Adana’daki imar sorunlarının temeline baktığımızda planlar arasındaki uyumsuzluğun en önemli nedenlerden biri olduğunu görmekteyiz. Revizyon planları genel planla uyum içinde ele alınmamakta, tanınan yoğunluklar planlar arasında farklılık içermekte, bu da çelişkilere, haksızlıklara ve itirazlara neden olmaktadır” dedi.

İmarından, ulaşımına ve altyapısına kadar çelişkiler yumağı halinde olan Adana’da tüm bu sorunların temeline inen ve sorunları ortadan kaldıracak adımlar atılması beklenirken yeni projelerden söz edildiğini anımsatan Biçer, “Oysa vatandaş parlak projeler yerine temel sorunlarına çözüm beklemektedir” ifadesine yer verdi.

İMO Başkanı, ulaşım master planı 22 yıldır ele alınmayan Adana’da,  bütüncül plana dayanmayan bu projelere katılmalarının mümkün olmadığına  dikkat çekti.Nazım Biçer, şöyle konuştu:
“Ulaşım Çalıştayı’nda sorunlar ele alınmış, değerlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, katılımcı uzman konukların Çalıştay’da dile getirdikleri, salonda yok olup gitmiştir. Çalıştay sonucunun bir raporla yansıtılmaması, Çalıştay’ın ardından ulaşımın çözümüne ilişkin sürecin başlatılmaması hayal kırıklığı yaratmıştır. Yerel yöneticilerimizin, bugün aldıkları kararların gelecek kuşakların yaşamını ve geleceğini etkileyeceğini unutmayarak sorumluluklarının gereği olarak imar sorunu ve diğer tüm sorunların çözümü konusunda kararlı, sağlıklı adımlar atmaları gerekmektedir. İmar sorununa ilişkin olarak öncelikle açılmış olan davaların içerikleri ile bu davalardan çıkan kararlara dikkat edilmelidir. Bu itirazların neticesinde alınan mahkeme kararlarının geniş bir alanı etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır.

“BÜTÜNCÜL PLANLAR HAZIRLANMALI”
Planlamada üst ölçekli planların revize edilmesi, tek ve bütüncül bir nazım imar planının hazırlanması, yapılaşma yoğunluğu sonradan değiştirilen alanlarda mümkün olduğunca önceden verilen imar koşullarının yeniden sağlanmasına çalışılmalıdır. Yapılaşmamış alanlarda ise gerek hazırlanan imar planında gerekse uygulamada, öncelikle kök parsele dönüş yapılarak yeniden uygulama yapılması yolu denenmelidir. Yeni oluşacak imar parsellerinin ise mümkün olduğunca yeterli miktarda kök parselden verilmesi sağlanmalıdır. Bu tutum itirazları büyük ölçüde azaltacaktır. Belediyelerimizin, tüm kenti ilgilendiren imar sorunun çözümü değerlendirmelerine meslek odalarını, konunun uzmanlarını, üniversiteleri dahil etmelidirler. Bu çalışmaların sonuç alıcı olmasına dikkat edilmeli, katılımcılık uygulama süreçlerini ve yönetsel sürecin tüm aşamalarını kapsayacak uzun vadeli bir işbirliğini içermelidir.
Yaşadığı kentlere sahip çıkmaya her koşul altında devam edecek olan meslek odalarımızın, imar planları ile ilgili kamusal çıkarları gözeten,  olgunlaşmış, uygulanabilir alternatifleri vardır.   Meslek Odalarımız, kentimizin imar sorununa ilişkin bu alternatiflerini kamu yararına sunmaya, Adana Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle konuyla ilgili ortak çalışma yapmaya hazırdır.”

Share
326 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 85