logo

porno izle - mp3 indir - mp3 indir - mp3 indir -

6. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi

Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumunun desteklediği, 6. Uluslar arası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi 30 Ekim – 02 Kasım 2014 tarihlerinde Antalyada yapılacak.

Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seval Akgün ve  Dünya Sağlık Örgütü Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Komite Başkanı Prof. Dr. Antonio Chiarenza yaptıkları açıklamada, 20. yüzyılın ortalarından başlayarak hızla gelişen tıp teknolojisiyle birlikte, hekim-hasta ilişkisi ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda toplumun tutum ve beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlendiğini, bu bağlamda hasta, yakınları ve sağlık çalışanlarının beklentilerinin değiştiğini, farklı kavramların gündeme girmeye başladığını ifade ettiler.

Bu kavramlardan birisinin de “Hasta hakları”  olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Seval Akgün ve Dr. Antonio Chiarenza yazılı açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler:

“ Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanının sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki–üç dekadda önem kazanarak, kavramsallaşmıştır. Aslında hasta hakları kavramı 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde gündeme gelmiş olup sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlar tarafından ilan edilen bildirgelerle yaygınlık kazanmıştır. Uluslararası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı, başvuru yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmektedir. Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir. Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır.

Bu gelişmeler ışığında son yıllarda öncelikle ağırlıklı olarak hasta hakları olarak başlayan tartışmalar, çabalar ve mevzuattaki değişimler, sonraki yıllarda zincirin diğer halkasını ihmal ettiğimizi, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artışı ile dengenin bozulduğunu bize göstermiş, dolayısıyla sağlık çalışanları haklarını korumaya yönelik çabalar ve faaliyetlerde gündemimize girmiştir. Her ne kadar bu konularda daha alınması gereken uzun yolumuz olsa da son on yıldır yapılan çabalar ve kat edinilen yol yadsınılamaz. Bu nedenle kongrenin ana teması”Hasta ve Çalışan Hakları Uygulamalarından Kazanılan Deneyimler  ve Hak İhlallerinden Korunma Yolları” olacaktır.

30 Ekim 02 Kasım 2014 tarihleri arasında altıncısını gerçekleştireceğimiz Hasta ve Sağlık Çalışanları Hakları kongresinde katılımcılar, Hasta Hakları ile ilgili bugüne kadar yapılanlar, kazanılan deneyimler ve alınan dersleri tartışma olanağı bulacaklar, konu ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır. Ayrıca kongrede;

Hasta ve hasta yakınları ile sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek amacıyla süregelen çabalar, bu konuda bugüne kadar öğrendiklerimiz,

Hasta ve yakınları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar oluşturmak, var olanları güçlendirmek için gerekli olan ve uygulamada olan çalışmalar, kazanılan deneyimler,

Temel insan haklarının korunmasını sağlamak, başta çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve ağır hastalar gibi özel hasta gruplarına ve tüm hastalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi,

Hasta ve Sağlık çalışanı açısından hem hasta ve yakınlarının eğitimi hem de sağlık çalışanlarının eğitimi konusunda yenilikler.

Sağlık hizmetleri ulaştırmada manevi ve ahlaki davranışlar. Etik kurullar, hastaları bilgilendirerek rızalarını almak ve araştırmalara dahil etmek gibi konularda kat edilen yol, kazanılan deneyimler, uygulamada yaptığımız hata ve eksiklikler

Sağlık çalışanlarının hakları, iş sağlığı ve güvenliğindeki yeni uygulamalar, sağlık çalışanlarına yönelik mobbing, şiddet gibi kavramlar ve hasta ve çalışan hakları ile ilgili pek çok diğer konular da ayrıntıları ile tartışılacaktır.”

Antalya’daki kongreye her hastaneden bir Hasta İletişim Merkezi birim sorumlusunun  katılımı istendi.

Share
431 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir şişli escort ataşehir escort


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/adanahab/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 75